@prem_che_to_che પ્રેમ છે તો છે 💕

કદાચ દિલ એનું પીગળી જાય એ ફિરાકમાં છું હા ફરી હું પ્રેમ ની તલાશમાં છું..💕

@prem_che_to_che photos and videos

Nov 2019

આપ સૌનો ખુબ ખુબ આભાર આટલે સુધી સાથ સહકાર અને પ્રેમ આપવા બદલ પણ હવે જીંદગીની નવી સફર પર જવા માટે જૂની વસ્તુઓ,યાદો અને બધું જ ભૂલવું જરૂરી છે તો બસ આ આજ ની છેલ્લી પોસ્ટ છે અને હા એકવાર ફરીથી આપ સૌનો ખુબ ખુબ આભાર ❤️ #PremCheToChe 💕

2.7k83
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.6k11
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.7k15
Oct 2019

Written by @_goral15_ @nakhare_walii ❤️ #PremCheToChe 💕

3.0k22
Oct 2019

Written by @its_nishhhhhhh 🖤 #PremCheToChe 💕

3.7k15
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.7k20
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.3k7
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.4k12
Oct 2019

written by @kavan_mistry 🖤 #PremCheToChe 💕

2.6k17
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.3k7
Oct 2019

Written by @ridspatel2296 ❣️ #PremCheToChe 💕

4.8k27
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

2.5k8
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

2.3k3
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.2k7
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.5k7
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

2.8k13
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.6k8
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.7k13
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.6k10
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

3.5k9
Oct 2019

ઘણાં સમય પછી..💕 #PremCheToChe 💕

3.7k12
Oct 2019

#PremCheToChe 💕

2.3k25
Sep 2019

#PremCheToChe 💕

3.8k14
Sep 2019

#PremCheToChe 💕

3.3k13