એન્ટિક છૉરો (1k)(s_r__king) @gujju__king143

3 days ago

Like,follow,comment and share . . . . #gujju_king143 #gujju_chu_   #gujju_vaydio   #gujjurocks   #valsad   #pakkogujarati   #global_gujju #gujjuzindagi   #gujarati   #kathiyomadi #gujjugamadiyo   #gujjubhai   #gujjucomedy   #gujarat   #gujjuness   #gujju_gram #ahmedabad_diaries   #rajkot #porbandar   #vapi #garvigujarat   #gujartidude   #gujrati #lakhan_khoti_chhori   #keshod #rajkotian   #surat #gamdiyo #junagadh

4 Comments

hoorenon

2 days ago

22 Likes