કાઠીયાવાડી ડાયરો @sahitya__premi

2 days ago

#gujarat #mayabhai #mayabhaiahir #kirtidangadhvi #rajbhagadhavi #rajbha #devayatkhavad #jaymataji 🙏 #dayro #ahmedabad #jamnagar #rajkot #botad #junagadh #saurashtra #porbandar #surat #kutch #dwarka #somnath #surendrnagar #amreli #kathiyavad #follow #bhavnagar @sahitya__premi

0 Comments

51 Likes