ઓય સાંભડ માઈ જા @gujju_to_gujju_j_6e_ne

1 weeks ago

#rajkot #ahemdabad #surat #surendranagar #vadodara #porbandar #veraval #amreli #anand #mumbai #dilli #mahabharat #saurashtra #kachchh #jamnagar #gujrat

0 Comments

17 Likes