ફેમસ ગજ્જુ official @femasgujju

Jan 2020

😊😊😊દરરોજ આવી પોસ્ટ જોવા માટે follow કરો અને સેર કરો @Femasgujju - વટ્ટ થી ગુજરાતી👈 #amdavadi #amdavad #pakkogujarati #palanpur #surat #rajkot #rajkotian #femasgujju #junagadh #jamnagar #gujjujalso #gujjucomedy #gujjugirl #gujarati #gujju_amdavadi #gujjumemes #gujjukisena #gujjuquote #gujjupost #gujjurocks #gujjuquotes #gujju #gujjuchu #gujarat #gujjus #vadodara #vapi #baroda #navsari #morbi

22 Comments

hoorenon

gujju__vayddi

😝😝😝😝😝

Jan 2020

hoorenon

gujju__vayddi

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Jan 2020

hoorenon

gujju__vayddi

😝😝😝😝😝😝😝

Jan 2020

hoorenon

chaudharynilesh7

😂😂

Jan 2020

hoorenon

Jan 2020

hoorenon

pandya_dhruv55

😂😅

Jan 2020

hoorenon

kaushangi7

😄

Jan 2020

hoorenon

millen_parmar_008

😎😎😎😎😎

Jan 2020

hoorenon

Jan 2020

hoorenon

darji__tejash.17.12

@shyara01647 😂

Jan 2020

hoorenon

Jan 2020

hoorenon

bhole_3140

😂😂

Jan 2020

hoorenon

jayeshlimje

😂😂😂

Jan 2020

hoorenon

mr_suhagiya_1999

બરોબર સે બરોબર સે😂😂😂

Jan 2020

hoorenon

saloni_dagar

😂😂😂😂😂

Jan 2020

1.2k Likes