#padmanadamdholtashadhwajpathak photos & videos

6 days ago

॥ मुजरा'राजे'मुजरा ॥🙏 ॥ जय भवानी जय शिवाजी ॥🚩 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries @candid_00_

780
2 weeks ago

​श्वासांत रोखूनी वादळ्, डोळ्यांत रोखली आग..... देव आमुचा छञपती,🚩 एकटा हिंदु वाघ 🦁.... .हातात धरली तलवार,⚔️ छातीत भरले पोलाद... .धन्य-धन्य हा महाराष्ट्र,🚩 धन्य हे आपले महाराज ||🚩 ॥ मुजरा'राजे'मुजरा ॥🙏 ॥ जय भवानी जय शिवाजी ॥🚩 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries @candid_00_

1130
last month

🔥प्रतिपचंद्र लेखेव वर्धिष्णुविश्व वंदिताह् शाहसुनौ शिवसैष्या मुद्रा भद्राय राजते।:🔥 🚩|| जय शिवराय ||🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries @viralnagarkar

941
last month

आमच्या सुखाची😍 व्याख्या❤️ कंबरेला बांधलेला ढोल🥁 अन हाता मध्ये असलेला आमचा टिपरू🎤 🚩|| जय शिवराय ||🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @naad_jo_ved_lavto @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries @viralnagarkar

1342
Dec 2019

आमच्या सुखाची😍 व्याख्या❤️ कंबरेला बांधलेला ढोल🥁 अन हाता मध्ये असलेला आमचा टिपरू🎤 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries

1570
Dec 2019

​श्वासांत रोखूनी वादळ्, डोळ्यांत रोखली आग..... देव आमुचा छञपती,🚩 एकटा हिंदु वाघ 🦁.... .हातात धरली तलवार,⚔️ छातीत भरले पोलाद... .धन्य-धन्य हा महाराष्ट्र,🚩 धन्य हे आपले महाराज ||🚩 ॥ मुजरा'राजे'मुजरा ॥🙏 ॥ जय भवानी जय शिवाजी ॥🚩 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries

420
Dec 2019

​श्वासांत रोखूनी वादळ्, डोळ्यांत रोखली आग..... देव आमुचा छञपती,🚩 एकटा हिंदु वाघ 🦁.... .हातात धरली तलवार,⚔️ छातीत भरले पोलाद... .धन्य-धन्य हा महाराष्ट्र,🚩 धन्य हे आपले महाराज ||🚩 ॥ मुजरा'राजे'मुजरा ॥🙏 ॥ जय भवानी जय शिवाजी ॥🚩 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries

1082
Dec 2019

​करुनी तांडव जिंकु आम्ही दिल्लीचे तख्त कोण आम्हास अडविणार मावळे आम्ही जन्मता: शिवभक्त... 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries

1922
Dec 2019

​करुनी तांडव जिंकु आम्ही दिल्लीचे तख्त कोण आम्हास अडविणार मावळे आम्ही जन्मता: शिवभक्त... 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi_sanskruti143 @marathi__culture @maharashtrachya_ranragini @pure_maharashtrian

1865
Dec 2019

☀️ सुर्य कोणाला झाकत नाही .. ⛰️डोंगर कोणाला वाकवत नाही .. 🚩"हिंदू" असल्याचा अभिमान बाळगा .. कारण 🔥हिंदू🔥 कोणाच्या बापाला घाबरत नाही .. !! 🚩 जय शिवराय .... 🚩 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @captured_diaries

1550
Dec 2019

​करुनी तांडव जिंकु आम्ही दिल्लीचे तख्त कोण आम्हास अडविणार मावळे आम्ही जन्मता: शिवभक्त... 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @captured_diaries

1844
Dec 2019

#Repost @padmnadam_dholtashadhwj_pathak ・・・ ढोल आमचे,🥁 गर्दी तुमची,👭👫👬 चौक तुमचा....🏟️ आवाज_फक्त आणि फक्त आमचा🚩 लाडका वादक RUDRA 😎 वाजवत रहा🥁 गाजवत रहा🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019

1161
Nov 2019

ढोल आमचे,🥁 गर्दी तुमची,👭👫👬 चौक तुमचा....🏟️ आवाज_फक्त आणि फक्त आमचा🚩 😎 वाजवत रहा🥁 गाजवत रहा🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #dholtashaclicks #dhol_tasha_in #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019

1253
Nov 2019

ढोल आमचे,🥁 गर्दी तुमची,👭👫👬 चौक तुमचा....🏟️ आवाज_फक्त आणि फक्त आमचा🚩 लाडका वादक RUDRA 😎 वाजवत रहा🥁 गाजवत रहा🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019

1105
Nov 2019

सगळी सूत्र इथूनच हलतात🥁 ताशा वादक @vishal_gajul वाजवत रहा🥁 गाजवत रहा🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019

1655
Nov 2019

ढोल वाजवताना सगळी कडे होतो आमचा गजर ...🚩 तुमच्या साठी काफी आहे फक्त माझी एक नजर ...😎 कोणा साठी....... फक्त बाप्पा साठी......🚩 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 • #manache_dhol_vadak_ #durgnaad #Maharashtraig #Maharashtra_desha #sahyadri_clickers #insta_Maharashtra #Maharashtra #streetsofindia #aamhi_dhol_vadak #india_gram #nashik #huntforspot #westernghats #Mumbaiuntold #mymumbai #itz_mumbai #indiaclicks #trekking #incredibleindia #incredibleindiaofficial #indianpictures #maharashtratourism #maharashtra_forts #storiesofindia #mumbaiigers #dholtasha #love_for_dholtasha #dhol_tasha_lover_ 🇮🇳 @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @wonderful_maharashtra @maharashtra_ig @maharashtra_desha @maharashtra_clickers @maharashtraclicks

1083
Nov 2019

नगर चा 🇳 🇴 1️⃣ टोल वादक⚫🔨 @omi_n_123 वाजवत रहा🥁 गाजवत रहा🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019

1271
Nov 2019

नगर चा 🇳 🇴 1️⃣ टोल वादक⚫🔨 @omi_n_123 वाजवत रहा🥁 गाजवत रहा🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019

1543
Nov 2019

सर्व वादकांना मराठी रंगभूमी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा💐💐💐 वाजवत रहा🥁 गाजवत रहा🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019

1563
Nov 2019

ध्वजधारी @nehu1499 Follow @dhwajotsav #dhwajotsav For more updates . 🔺 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 || || || || || || || || || ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Went to get feature . (1 ) follow the dhwajotsav official . (2 ) use #dhwajotsavofficial & tag us or . (3 ) DM your video email ID in bio . . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #dhwajotsav #pune #punekar #dhwajdhari #dhwaj #dhwajpremi #girgaondhwajpathak #dhwajpathak #shivajinagardhwajpathak #padmanadamdholtashadhwajpathak #dhwajotsav #flag #rudravtar

2546
Nov 2019

पथक @rayatrajya .pathak_ghatkopar Follow @dhwajotsav #dhwajotsav For more updates . 🔺 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 || || || || || || || || || ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Went to get feature . (1 ) follow the dhwajotsav official . (2 ) use #dhwajotsavofficial & tag us or . (3 ) DM your video email ID in bio . . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #dhwajotsav #pune #punekar #dhwajdhari #dhwaj #dhwajpremi #girgaondhwajpathak #dhwajpathak #shivajinagardhwajpathak #padmanadamdholtashadhwajpathak #dhwajotsav #flag #raytrajydholtashapatak

2896
Nov 2019

पथक @rudravtar_dhol_tasha_pathak_ ध्वजधारी @s1_bhosle Follow @dhwajotsav #dhwajotsav For more updates . 🔺 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 || || || || || || || || || ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Went to get feature . (1 ) follow the dhwajotsav official . (2 ) use #dhwajotsavofficial & tag us or . (3 ) DM your video email ID in bio . . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #dhwajotsav #pune #punekar #dhwajdhari #dhwaj #dhwajpremi #girgaondhwajpathak #dhwajpathak #shivajinagardhwajpathak #padmanadamdholtashadhwajpathak #dhwajotsav #flag #rudravtar

2072
Nov 2019

पथक आराध्य ढोल ताशा पथक मुंबई ध्वजधारी @gaonkarrushikesh_official_ Follow @dhwajotsav #dhwajotsav For more updates . 🔺 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 || || || || || || || || || ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Went to get feature . (1 ) follow the dhwajotsav official . (2 ) use #dhwajotsavofficial & tag us or . (3 ) DM your video email ID in bio . . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #dhwajotsav #pune #punekar #dhwajdhari #dhwaj #dhwajpremi #girgaondhwajpathak #dhwajpathak #shivajinagardhwajpathak #padmanadamdholtashadhwajpathak #dhwajotsav #aaradhyadholtashapathak #flag

27910
Nov 2019

पथक : नाद मार्तंड ढोल ताशा पथक Follow @dhwajotsav #dhwajotsav For more updates . 🔺 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 || || || || || || || || || ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Went to get feature . (1 ) follow the dhwajotsav official . (2 ) use #dhwajotsavofficial & tag us or . (3 ) DM your video email ID in bio . . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #dhwajotsav #pune #punekar #dhwajdhari #dhwaj #dhwajpremi #girgaondhwajpathak #dhwajpathak #shivajinagardhwajpathak #padmanadamdholtashadhwajpathak #dhwajotsav #kolhapur #kolhapur

29727
Oct 2019

पथक. @ramanbaugpathak @shivmudra_pune ध्वजधारी @sanket_gavkhadkar + @swanandthakur . Follow @dhwajotsav #dhwajotsav For more updates . 🔺 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ||🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 || || || || || || || || || ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Went to get feature . (1 ) follow the dhwajotsav official . (2 ) use #dhwajotsavofficial & tag us or . (3 ) DM your video email ID in bio . . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #dhwajotsav #pune #punekar #dhwajdhari #dhwaj #dhwajpremi #girgaondhwajpathak #dhwajpathak #shivajinagardhwajpathak #padmanadamdholtashadhwajpathak #dhwajotsav #shivmudradholtashapathak #ramanbaug #flag

3947

Top photos & videos on #padmanadamdholtashadhwajpathak

Dec 2019

​करुनी तांडव जिंकु आम्ही दिल्लीचे तख्त कोण आम्हास अडविणार मावळे आम्ही जन्मता: शिवभक्त... 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries

1922
Dec 2019

​श्वासांत रोखूनी वादळ्, डोळ्यांत रोखली आग..... देव आमुचा छञपती,🚩 एकटा हिंदु वाघ 🦁.... .हातात धरली तलवार,⚔️ छातीत भरले पोलाद... .धन्य-धन्य हा महाराष्ट्र,🚩 धन्य हे आपले महाराज ||🚩 ॥ मुजरा'राजे'मुजरा ॥🙏 ॥ जय भवानी जय शिवाजी ॥🚩 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries

1082
Dec 2019

☀️ सुर्य कोणाला झाकत नाही .. ⛰️डोंगर कोणाला वाकवत नाही .. 🚩"हिंदू" असल्याचा अभिमान बाळगा .. कारण 🔥हिंदू🔥 कोणाच्या बापाला घाबरत नाही .. !! 🚩 जय शिवराय .... 🚩 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @captured_diaries

1550
Dec 2019

​करुनी तांडव जिंकु आम्ही दिल्लीचे तख्त कोण आम्हास अडविणार मावळे आम्ही जन्मता: शिवभक्त... 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @captured_diaries

1844
Nov 2019

ढोल वाजवताना सगळी कडे होतो आमचा गजर ...🚩 तुमच्या साठी काफी आहे फक्त माझी एक नजर ...😎 कोणा साठी....... फक्त बाप्पा साठी......🚩 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 • #manache_dhol_vadak_ #durgnaad #Maharashtraig #Maharashtra_desha #sahyadri_clickers #insta_Maharashtra #Maharashtra #streetsofindia #aamhi_dhol_vadak #india_gram #nashik #huntforspot #westernghats #Mumbaiuntold #mymumbai #itz_mumbai #indiaclicks #trekking #incredibleindia #incredibleindiaofficial #indianpictures #maharashtratourism #maharashtra_forts #storiesofindia #mumbaiigers #dholtasha #love_for_dholtasha #dhol_tasha_lover_ 🇮🇳 @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @wonderful_maharashtra @maharashtra_ig @maharashtra_desha @maharashtra_clickers @maharashtraclicks

1083
Dec 2019

आमच्या सुखाची😍 व्याख्या❤️ कंबरेला बांधलेला ढोल🥁 अन हाता मध्ये असलेला आमचा टिपरू🎤 🚩|| जय शिवराय || 🚩 🔥🚩 नगर चे पहिले ध्वज पथक 🚩 🔥 🔥 🥁🔥 आम्ही फक्त वाजवत नाही, तर गाजवतो सुद्धा 🥁 🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #maharashtra_forts #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #tarri_master #dhwajdhari नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #photography #instagram #maharashtra_igers #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashaclicks #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #maharashtra_click #nagar #ahmednagar #maharashtra_majha #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara #marathidholtashe #marathiclick @dholutsav @dholtasha_mahasena_ @dholtasha @dholtasha_shoutout @dholpremi @dholtasha_vadak_maharashtra @dholtasha_culture @vadkanchinagri @nagari_utsav @dholtasha_photoghraphy @tarrimaster @dholLpremi @dhol_tasha_2k19 @dhol_tasha_2019 @marathi__culture @_marathi_dhol_tashe_ @marathi_look_style @marathi_sanskruti143 @durg_vede @durg_naad @dhol_tasha_lover_pcmc_offical @captured_diaries

1570
Aug 2019

हम वो खेल नही खेलते ⚔️ जीसमे जितना 🔥 FIX हो 🤘 जितने का मजा 😍 तो तब हें 😎 जब, हारने का RISK हो 🥁 कसं...? एकदम_पद्धतशीर 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 #click @siddeshmahesuni #edits by @_xo_kitkat_xo_ आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #nagar #ahmednagar नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #maharaj #photography #igers #instagram #fun #dhol #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #swag #nagar #ahmednagar #click #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara

13712
Aug 2019

✌️२ दिवस बाकी✌️ 🔥🚩🔥 आतुरता बाप्पा च्या आगमनाची🔥🚩🔥 आम्ही_TrendBreakers ⚔️ @padmnadam_dholtashadhwj_pathak #padmanadam #padmanadamdholtashadhwajpathak 🔥🥁🔥 #nagar #ahmednagar नुस्ता आवाज , राडा राडा 🥁 #maharaj #photography #igers #instagram #fun #dhol #dholtasha #dhol_tasha_lover_fan_ #dhol_tasha_lover_ #dhol_premi #dholtashapathak #dholtashalover #dholtashalover #dholachi_zing_tashachi_tari #dhol_tasha #dhol_tasha_premi #dholvadak #swag #nagar #ahmednagar #click #maharashtra #pune #nashik #mumbai #nagpur #satara

1241