#holybible photos & videos

2 minutes ago

The ten🌹🌹 Hail Marys are part of the evolution of the rosary💙💙. It was custom in the monastic tradition of the Middle Ages to say frequently the Psalter, i.e. 150 psalms of the Old Testament. ... Over time fifteen mysteries (events of Jesus' life ) were retained and combined with the Hail Marys 💙💙for each one of the mysteries.❤️❤️❤️❤️ 💙അമ്മയുടെ ജപമാലയാകുന്ന വാതിലിലൂടെ ഈശോയിലേക്ക് വേഗം ഓടിയെത്താം... 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ ഈശോ വിളിക്കുന്നു 📢 കേറി വാടാ മക്കളേ... 😍🤩 ജപമാല ചൊല്ലാൻ ആരും മറക്കലേട്ടോ 🥰💙 Follow us at 👇👇 https://instagram.com/krushithane_snehichavan?igshid=1s86qdfg0pymf #afcm #trueknightsofchrist #jesusyouthkerala #jesusyouthindia #spreadlove #saints #happyfeast #mercy #god #happiness #trip #well #holybible #holyspirit #jesuschrist #jesuslovesyou #jesus #goodvibes #christian #Christ #saints #sacredheart #sacredheartofjesus

40
5 minutes ago

Sleepy Joe need to sit down this man is not fit to be our president because of his health he Called @realdonaldtrump President Lincoln 😂😂😂 Live national television This is a funny of the day in our history Please like and share this #Explorepage #explore #jesuschrist #God #trending #Godornothing #love #godislove #prayer #jesussaves #savior #thankyoujesus #amentothat #lovejesus #dailyverse #jesusculture #verseoftheday #jesusislove #jesusisthereason #holybible #biblequote #christianlife #thankgod

71
5 minutes ago

NOVA ORAÇÃO DE SÃO JOÃO PAULO II Ó São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua benção! Abençoa a Igreja, qeu tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus! Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família! Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão, portege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor; roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a benção de Deus e por tua intercessão, concede-nos a graça que imploramos (...fazer o pedido... ). Amém! #joaopauloii #igreja #catolicos #espiritualidade #fé #deus #jesus #godisgood #godbless #jesuschrist #yeshua #jerusalém #israel #palestina #world #roma #oriente #orientemedio #religion #religião #amor #caridade #esperança #holybible #hope #senhor #jave #boanoite

40
7 minutes ago

Driving through a low-income area near his church, Colorado pastor Chad Graham started praying for his “neighbors.” When he noticed a small laundromat, he stopped to take a look inside and found it filled with customers. One asked Graham for a spare coin to operate the clothes dryer. That small request inspired a weekly “Laundry Day” sponsored by Graham’s church. Members donate coins and soap to the laundromat, pray with customers, and support the owner of the laundry facility. Their neighborhood outreach, which dares to include a laundromat, reflects Jesus’ Great Commission to His disciples. As He said, “I have been given all authority in heaven and on earth. Go, then, to all peoples everywhere and make them my disciples: baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit” (Matthew 28:18–19 gnt ). His Holy Spirit’s powerful presence enables “everywhere” outreach, including even a laundromat. Indeed, we don’t go alone. As Jesus promised, “I will be with you always, to the end of the age” (v. 20 gnt ). Pastor Chad experienced that truth after praying at the laundromat for a customer named Jeff who is battling cancer. As Chad reported, “When we opened our eyes, every customer in the room was praying with us, hands stretched out toward Jeff. It was one of the most sacred moments I have experienced as a pastor.” The lesson? Let’s go everywhere to proclaim Christ. From odb.org

1312
7 minutes ago

Perhatian !!! . Temukan diri anda yg selalu berbuah dalam segala musim . Story : . *Tema : Manusia Rohani* . Kerinduan yg mendalam untuk jiwa - jiwa boleh mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruslamat Pribadi. . Silahkan catat jadwal meeting kita : . Encounter God Meeting Hari : Senin Jam : 20.00 Tanggal : 26 Oktober 2020 Via : Zoom Meeting . Jika saudara rindu untuk mengikuti meeting kesaksian ini silahkan mendaftar di : . Admin Encounter : 082180878889 . *Maksimal : 100 Peserta. . Maka saudara akan diberikan ID dan Password Zoom Meeting pada 1 hari sebelum meeting . Tuhan Yesus memberkati. . #encountergodministry . #rohkudus #pelayanan #pentakosta #kristen #renungankristen #TuhanYesusBaik #friendsofgod #thesend #bibleverses #holybible #instagood #photooftheday #renungan #quotesrohani #love #jesus #fashion #christian #keselamatan #kasihkarunia #pertolongan #beautiful #penginjil #kuasarohkudus #orangbaik #injil #gospel #happy #pedalaman Reposted from @encountergod_ministry

20
8 minutes ago

Reposted from @cantorpg “Tem muita Liderança “Cristã” seja ela protestante ou católica, colocando ponto e vírgula onde nada pode ser incluído, além da verdade que dela se lê e vive; A Bíblia. Ou é por Ela ou é do nosso jeito. Não dá pra negociar o inegociável. Por isso, LEIA COM ATENÇÃO O QUE ELA EXPLICA!” ” E Se vc não crê, é porque ela te deu esse direito de escolha, que bom né!? 🙏🏻👍🏻🎁Mas não venha dizer que a culpa do SEU E DO MEU ERRO É DELA, A PALAVRA DE DEUS.👀👍🏻🙏🏻( plantamos e colhemos ). Leia o que ela diz abaixo👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 “Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu Reino, eu o exorto solenemente: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.” ‭‭2 Timóteo‬ ‭4:1-8‬ ‭NVI‬‬ 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 #Repost #Jesus #God #Life #Faith #Christian #Church #HolyBible #Inspiration #Legacy #Love

20
9 minutes ago

Perhatian !!! . Temukan diri anda yg selalu berbuah dalam segala musim . Story : . *Tema : Manusia Rohani* . Kerinduan yg mendalam untuk jiwa - jiwa boleh mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruslamat Pribadi. . Silahkan catat jadwal meeting kita : . Encounter God Meeting Hari : Senin Jam : 20.00 Tanggal : 26 Oktober 2020 Via : Zoom Meeting . Jika saudara rindu untuk mengikuti meeting kesaksian ini silahkan mendaftar di : . Admin Encounter : 082180878889 . *Maksimal : 100 Peserta. . Maka saudara akan diberikan ID dan Password Zoom Meeting pada 1 hari sebelum meeting . Tuhan Yesus memberkati. . #encountergodministry . #rohkudus #pelayanan #pentakosta #kristen #renungankristen #TuhanYesusBaik #friendsofgod #thesend #bibleverses #holybible #instagood #photooftheday #renungan #quotesrohani #love #jesus #fashion #christian #keselamatan #kasihkarunia #pertolongan #beautiful #penginjil #kuasarohkudus #orangbaik #injil #gospel #happy #pedalaman

40
10 minutes ago

Isaiah 54:17: "No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their righteousness is of me, saith the LORD." 🙏🏼🙌🏼 Follow the page to receive more of God's word every day! On the other hand, tag someone to read and reflect on that verse! Or, if you prefer, share this verse on your profile. So you make the word of the Lord reach more and more lives! #jesus #jesuschrist #jesussaves #jesuslovesyou #god #godisgood #godblessyou #godlovesyou #holybible #verseoftheday #goodvibes #praise #trustgod #holykingdom #thanksgod #miracle #faith #minuteoffaith #godsplan #holyspirit #biblestudy #bibleverse #jesusfreak #biblequotesdaily

40
11 minutes ago

Tu não habitas em tendas Nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, início e fim À cima das religiões! Não há nada no céu, na terra ou no mar Semelhante a Ti, Senhor! Tua imagem está revelada em nós Expressão do Teu amor! Incomparável Senhor, Tu És! Tua voz ecoa como um trovão, E as nuvens são o pó dos teus pés! Incomparável Senhor, Tu és! Minh'alma está apegada a Ti Senhor, incomparável És! "O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens;" (Atos 17:24 ) "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?" (1 Coríntios 6:19 ) #MeuConsoloEaTuaPalavra #HolyBible #palavradevida #SouCasa #SouTuaMorada

00
12 minutes ago

#recharge " karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang " - Amsal 23 : 18 . . . #quotesforlife #AyatAlkitab #holybible #holyspirit #GodBless #TGIF

70
16 minutes ago

As vezes nos sentimos tristes, desanimados, cansados, com vontade de desistir, mas Jesus nos diz palavras de alegria, encorajamento e nos lembra que por coisas muito piores Ele passou e conseguiu vencer todas elas! 🙌🏼🧡✨ - - - #Deus #Jesus #EspíritoSanto #amém #naoadepressao #jesusvenceuomundo #deusépoderoso #deusémaravilhoso #biblia #bíblia #bibliasagrada #bible #holybible #deusébom #amen #likes

30
16 minutes ago

Stay strong.

2406
17 minutes ago

As vezes nos sentimos tristes, desanimados, cansados, com vontade de desistir, mas Jesus nos diz palavras de alegria, encorajamento e nos lembra que por coisas muito piores Ele passou e conseguiu vencer todas elas! 🙌🏼🧡✨ - - - #Deus #Jesus #EspíritoSanto #amém #naoadepressao #jesusvenceuomundo #deusépoderoso #deusémaravilhoso #biblia #bíblia #bibliasagrada #bible #holybible #deusébom #amen #likes

31
24 minutes ago

Good morning dear friends ! In the book of Judges we can see a man who was fearful and timid but God calls him as a man of great valor. Gideon was afraid of the Midianites who were then oppressing the Israelites. So inorder to escape them, Gideon was threshing the wheat in winepress, i.e. to save his wheat and himself he hid himself and did his work. On this time, God's angel calls him as a Mighty warrior. The way Gideon and the world saw was based on the present. But our God is the God of all times. He calls us by not seeing our present deeds but by knowing our future. When we have such a Mighty God why should we worry about the present situation ? What troubles, pain, worries, stress, fear, anxiety, is breaking you won't be the same in future. Leave everything into God's hands, praise Him in all situations and walk according to His call. The result is we can change like Gideon inside out and become real warriors for Christ. God bless you! #lifeway #lifeway_trichy #devotion #daily #devotional #lifelessons #bibleverse #grace #holybible #jesussaves #god #godisgood #love #lovegod #hope #faith #faithoverfear #godisgoodallthetime #godislove #godslove #faithful #elroi #elroyee #thegodwhosees #godwhoseesme #namesofGod #beerlahairoi #jesus #lord #jesuslovesyou

50
27 minutes ago

For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Mark 8:35 Lord, to truly follow You means I need to surrender my whole life. This is hard and there are areas I really struggle with. Please help me to see them and give them up to You.. Amen Do follow us and share @bibliabiblos23 #bibliabiblos #bibliabiblos23 #bibleverses #bible #biblestudy #bibleverseoftheday #bibleversesdaily #biblescripture #biblereading #bible #biblenotes #biblelife #biblestudies #bibleclass #biblefacts #biblesays #bibleinspiration #bibletime #biblestudynotes #bibleoflove #holybible #youversion #bibleteaching #godislove #god #gospel #hallelujah #godisgood #amen #amenamen

60
32 minutes ago

그 날에 너희는, 내가 내 아버지 안에 있고, 너희가 내 안에 있으며, 또 내가 너희 안에 있음을 알게 될 것이다. (요 14:20 ) 부활하신 주님께서 언제나 옆에 계심을 알아보는 오늘이기를 … 그리고 이 위기의 아픔에도 같이 하고 계심을 알아, 주님의 사람답게 살아가기를… 더불어 내 안에 계시는 주님을 소외시키는 삶을 살아가지 않기를… #솔공동체어울림 #비밀의떨림 #성경 #성서 #성경공부 #bible #biblestudy #holybible #묵상 #큐티 #qt #quiettime #경건 #경건의시간 #렉치오디비나 #거룩한독서 #lectiodivina #생명의말씀 #말씀 #말씀나눔

00
33 minutes ago

NEW! Change starts at the cross shirt! ✝️ Get this NEW shirt here at shopclaytonjennings.com . Follow @claytonjennings1 .

101
40 minutes ago

31 Nights of Halloween 🎃 Day 22, The Exorcist. Yeah there is a reason why it was called the scariest film of all time #31nightsofhalloween #october #theexorcist #scary #wtf #exorism #possession #priest #demon #holybible #god #evil #demonic

20
41 minutes ago

Jesus I trust you in any situation ❤️ . . Believe first that God can do anything 😊 . . Follow @bible_buddies___ Like Share & comment . . #jesuaismystrength #godismyfaith #jesuslovesyou #godsgrace #godismyeverything ❤️ #christianmemepage #bibleversesdaily #godismyrock #bible #prayerlife #praytothelord #godisgoodallthetime #holybible

51
46 minutes ago

Hey Queens!👑Next month’s discussion is going to be lit! Stay tuned💖 • #MySistersCircleofChrist   #MySistersCircle   #MSCOChrist   #MSCOC   #RoyalCourt   #BLM   #HolyBible   #HolyGhostParty   #JesusIsLit   #chooseJoy   #Amen   #Boss   #Christ   #l   #justdoit   #ichoose   #GodIsLove   #ThankGod   #dailybibleverse   #linkinbio   #podcasts   #Sunday   #Amen #withChrist   #sisters #searchpage Music: Call me Musician: LiQWYD

21

Top photos & videos on #holybible

2 days ago

Amen 🙌🏼

9.3k210
11 hours ago

Hvaljen Isus i Marija ♡ Za sve one koji me ne poznaju, željela bi vam se ukratko predstaviti. Zovem se Jelena. Evo već više od godinu dana sam vlasnica ovog malenog, kreativnog obrta. Mogu reći da sam jako sretna i da me oslikavanje korica Svetog Pisma ispunjava. ♡ Želja mi je da na taj način skrenem pažnju na bogatstvo Žive Riječi koju ono sadrži. Rođena sam i odrasla u Posušju ♡ Studirala u Zagrebu, gdje sam upoznala svog muža. U blagoslovljenom smo braku 4 godine, imamo predivnog sina na kojem smo jako zahvalni. Dosta sam jednostavna i rado pomažem ljudima. Volim jutra provoditi u tišini, uz šalicu tople kave i čitanju Svetog pisma. Uz to, volim duhovnu glazbu, pogledati dobar film, pogotovo stare filmske klasike, poslušati filmsku glazbu. Obožavam gledati dokumentarce, prirodu kao Božji dar darovan svima nama. Veliki sam fan prirodne kozmetike, zbog čega sam se odlučila za Young Living, te ću od sada pisati svoja iskustva i dijeliti savjete o njihovim proizvodima za koje vjerujem da su jako kvalitetni. ♡ Veliko hvala svima koji ste svakodnevno ovdje. Pratite me kroz moj rad, bez vaše podrške ne bi bila tu gdje jesam. Nastojati ću vas poticati da u dan krenete sa čitanjem Svetog Pisma. Meni je to puno pomoglo, voljela bi da pomogne i vama. Bvb. ♡ #catholicmom #catholicwife #holybible #handpaintedwithlove #naturalhome #wellnesslover

11429