#પણ_મ photos & videos

1 hour ago

🤩 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,😍 � 😡 #ખ ુદ__બળશો_😡 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😁

170
13 hours ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠 👉 #લ ાગુ__પડે__તેને__વટથી😎😎 #___ 😎M® _HItubha--1204👑____ # 😈 👑king👑 😈

142
22 hours ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠😠 🙏Jay Mataji 🙏 Mr._sagar_ KANATARIYA

6338
Yesterday

👑 #રજવ ાડા_નથી_તો_શું_થય_ગયું🔫 #પણ_મ ોજ_અને_મરદાનગી_હજુ_એજ_છે_હો_વાલા • • #guitar #gujjuswag #gujjujalso #gujjushayri #gujjuprem #gujjumemes #gujjuquote #gujjupost #gujjugram #gujjuquotes #gujjurocks #gujju #gujjuchu #gujjuboy #gujarat #gujjulove #gujjujokes #guns #gujju_no_love #gujjufun #gujarati #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuland #gujjus #gujunpyo #gujju_quotes

1.3k95
Yesterday

👑 #રજવ ાડા_નથી_તો_શું_થય_ગયું🔫 #પણ_મ ોજ_અને_મરદાનગી_હજુ_એજ_છે_હો_વાલા ભાયું ભેગા ને ભળવા છેટા #rajputana #rajputana_attitude

791
Yesterday

🤫 #સ ાહેબ_ચીંતા_માં_રહેશો_તો🤫 ‌‌ #🤭 #ખ ુદ_બળશો_🤭 😬 #પણ_મ ોજથી_રહેશો_તો_દુનીયા_બળશે😁 💜 #_Mr_યશ_ઠ ાકોર

315
2 days ago

#રજવ ાડા_નથી_તો_શું_થય_ગયું #પણ_મ ોજ_અને_મરદાનગી_હજુ_એજ_છે_હો_વાલા 👑 #Mr . Padivada Nagri Vada 👑 Jay Bon MA

537
2 days ago

#હશ ે_તારી_વાત_લાખની, #પણ_મ ારો_વટ_સવા_લાખનો_છે !!... #ક ાયમ_માટે_હો... #E_ta_ẞhatani 😘😘

520
2 days ago

Jay sikotar maa * #ક ોઈની_સલાહથી_રસ્તો_જરૂર_મળી_જાય_છે...* * #પણ_મ ંજિલ_પોતાની_મહેનતથી_જ_મળે_છે.!!

19211
2 days ago

#Happy birthday Bhai😘❤️ #લ ોકો_તો_લાખો_મા_એક_હોય_છે #स ाहेब #પણ_મ ારો_ભાઇ_તો_કરોડો_મા_એક_છે #Happy #birthday #my #brother # @vckarmatiya ‼ *मेलडी_कृपा_ही_केवलम* ‼ 👑 || જય_દ્વાཞⅈકાⅅℍⅈશ || 👑 #birthday #mashay #brother # #wish_you_many_many #happy_returns_of_the_day ... 👑🎂🎉🎉 ╔═════════════════╗ ║ #HAPPY_BIRTHDAY ..🎂🎂🎉🎉🎂 ╚═════════════════╝

18518
2 days ago

___''''''' #લ ોકો_મારા_વિશે_શું_વિચારે_છે.. ✌"l Don't care "🤘 Life #મ ારી_છે_જીવવાની_સ્ટાઈલ 😎 #પણ_મ ારા👑 #હ િસાબથી_જ_હશે..!! #🦁MR.Sapdiya🦁

110
2 days ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠😠😠 👉 #લ ાગુ__પડે__તેને__વટથી😎😎 ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬ ‼༺꧁ #જયદ ્વાཞⅈકાⅅℍⅈશ꧂༻‼ ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬👑

63213
3 days ago

#_લ ોકો_મારા_વિશે_સુ_વિચારે_છે 🤞 #_I_Don 't #care "👈 #_life_મ ારી_છે_જીવવાની_સ્ટાઈલ #પણ_મ ારા_👑 #હ િસાબથી_જ_હસે # mr md

470
3 days ago

#સ ાહેબ_ચિંતા_મા_રહેશો_તો_ખુદ_બળસો #પણ_મ ોજથી_રહેશો_તો_દુનિયા_બળસે !! Mr palas !! 😎😎 !!

7928
3 days ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો_ #_ત ો_દુનિયા__બળશે

641
3 days ago

🤫 #સ ાહેબ_ચીંતા_માં_રહેશો_તો🤫 ‌‌ #🤭 #ખ ુદ_બળશો_🤭 😬 #પણ_મ ોજથી_રહેશો_તો_દુનીયા_બળશે😁

220
3 days ago

🚩 #આ_જમ ાનો_તો_મને_ 🚩 #બરબ ાદ_કરવા_બેઠો_છે #પણ_મ ારી_Mogal મને_ક્યાં_ #બરબ ાદ_થવા_દે_એમ_છે 🙏*માં MOGAL સદાય સહાયતે *🙏

110
3 days ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠😠 🙏Jay Mataji 🙏 Mr.__HK BHAI

1626
3 days ago

😍Ha moj ha   #ત ારી_સહિ_ખૂટે_તો _મારૂ_લોહી_લેજે #પણ_મ ારા_😘વ્હાલા_દરેક_જન્મમાં #ત ૂ_જ_મારો_👬 #ભ ાઈબંધ_રેજે.👑

7323
3 days ago

દુનિયા_સાથે_નઇ_હોય_તો_ચાલસે #પણ_મ ારા_ સાવજ_જેવા_ભાઇબંધ #વગર_નઇ_ચ ાલે_..... SO SWEET YAAR Darmesh Rathod......B B B

172
4 days ago

#શ ાહેબ_ચિંતા_મા_રહેશો_તો❣ #_ખ ુદ_જ_બળશો #પણ_મ ોજ_થી_રહેશો_તો_દૂનિયા_બળશે🙏 👑❅mr,{~sanny.Raja...💥

170
4 days ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_ 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠😠 👑_KING_ĶÃŇŰĐÔ_👑

312
4 days ago

#જવ ાબ_મોડો_આવશે #પણ_મ ોળો_નય_આવે_હો #mãfîýã_mãłđhãřî

7320
4 days ago

🌺 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🌺 🌿 #ખ ુદ__બળશો_🌿 🌺 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે 🌺. M®.....mahakal

10
4 days ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠😠 🙏 જય દ્વારકાધીશ🙏

5717
5 days ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠😠 👉 . #લ ાગુ__પડે__તેને__વટથી.😎.😎... ...👆...🙏... sohil...kkc... Nawab...

460
5 days ago

👑 #નથ ી_માનતો 🙅🏻‍♂ #વ ાલા_આ_દુનિયા 🌎 #ન ા_નિયમો_ને, # જીદંગી _મારી_છે 😎 #ત ો_જીવવા_નો_અંદાજ 😕 #પણ_મ ારો_હશે...!!!

551
5 days ago

😎😎 #દ ોસ્તીનો_સંબંધ_પ્રેમથી😍😍 #પણ_મ ોટો_છે, કારણ_કે 😡😡 #દ ોસ્ત #ક ્યારેય_બેવફા_નથી_હોતો !!😘😘 🙏📿હર હર મહાદેવ 📿🙏 #harharmahadev #harharmahadevॐ #मह ाकाल_भक्त🔱

10325
6 days ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠 👉 #લ ાગુ__પડે__તેને__વટથી😎😎 🌹 #raja_khodal_vada 🌹 😎

130
1 weeks ago

#ક ાળજા_માંથી_જીવ_જતો_રહેશે_સાહેબ #પણ_મ ોઢેથી_માઁ_malechi_નૂ_નામ_નહિ_જાય😘🙏 જય_माળેચી 👑

329
1 weeks ago

#દ ુનિયા_સાથે_નઇ_હોય_તો_ચાલસે #પણ_મ ારા__ 😘ભાઈ #વગર_નઇ_ચ ાલે_વાલા....._😍 👑 #_ʝąყ_ɖῳąཞıƙąɖɧıʂɧ_ 🙏 #_YAARI

283
1 weeks ago

#ત ારી_સહિ_ખૂટે_તો _મારૂ_લોહી_લેજે #પણ_મ ારા_😘વ્હાલા_દરેક_જન્મમાં #ત ૂ_જ_મારો_👬 #ભ ાઈબંધ_રેજે Love you bro

436
2 weeks ago

🤔 #સ ાહેબ__ચિંતા_માં_રહેશો__તો,🤔 �😮 #ખ ુદ__બળશો_😔 😁 #પણ_મ ોજથી__રહેશો__તો_દુનિયા__બળશે😠 😎ભાવેશ પ્રજાપતિ😎

362
2 weeks ago

#ક ોઈ_હસ્તી_ના_સહારે_નહીં_સાહેબ... #પણ_મ ારી_મોજ_મસ્તી_ના_સહારે... #મ ારું_નામ_બનાયુ_છે... #Ghadiya_Hitesh_Kumar _😎

6133
May 2019

👉 #આ_આદ િવાસી_કોય_નામ_નથી... #પણ_મ ોટી_brand_છે..👑🔥

15413

Top photos & videos on #પણ_મ

Feb 2020

તારી_સહિ_ખૂટે_તો _મારૂ_લોહી_લેજે #પણ_મ ારા_😘વ્હાલા_દરેક_જન્મમાં #ત ૂ_જ_મારો_👬 #ભ ાઈબંધ_રેજે.

1106
Dec 2018

👑 #રજવ ાડા_નથી_તો_શું_થય_ગયું🔫 #પણ_મ ોજ_અને_મરદાનગી_હજુ_એજ_છે_હો_વાલા ભાયું ભેગા ને ભળવા છેટા

14517
Sep 2019

#😄કોઈ_હસ્તી_ના_સહારે_🤗નહીં_સાહેબ 🔜 #પણ_મ ારી_મસ્તી_ના_સહારે #🤘મારું_નામ_બનયુ_છે😇 ☠🚩 #ભ ૂદેવ સરકાર👑⭐

14910
Jun 2019

#ક ોઈ_હસ્તી_ના_સહારે_નહીં_સાહેબ #પણ_મ ારી_ જય હરસિધ્ધ ના_સહારે_નામ_બનાયુ_છે.... 🙏 👑👑જય હરસિધ્ધ ___👑👑 #jaykhodalraj 🐊 🔱🔱

30074
Sep 2018

👑 #રજવ ાડા_નથી_તો_શું_થય_ગયું🔫 #પણ_મ ોજ_અને_મરદાનગી_હજુ_એજ_છે_હો_વાલા ભાયું ભેગા ને ભળવા છેટા

33316
Apr 2019

👑 #રજવ ાડા_નથી_તો_શું_થય_ગયું🔫 #પણ_મ ોજ_અને_મરદાનગી_હજુ_એજ_છે_હો_વાલા 👑 #સરદ ાર #વ ંશી 👑 🚩 #જય #સરદ ાર🚩

42371
Jul 2019

#ફર િયાદ_મને_પણ_છે_સાહેબ_જિંદગીથી, #પણ_મ ોજથી_જીવવું_છે_માટે 🖐🏻જતું કરું છું…!!! 👑 Edit by :- @s_p_c_r_e_a_t_i_o_n

13726
2 weeks ago

_લોકો મારા વિશે શું....વિચારે_છે..... 😎..... I_Don't_Care......😎 ✅Life_મારી_છે..... #જ ીવવેની_સ્ટાઇલ....😈 #પણ_મ ારા.......🤴 #હ િસાબથી_જ_હસે....⚠️ 😎attitude__boy.....😈😈😈

20016
Dec 2019

#ત ારી_યાદ_બહુજ_આવે_છે, #પણ_ક ોને_જઈ_કહું, #ન ા_જોવા_મળે_તારો_ચહેરો, #ત ો_નિરાસ_થવ_છું, #શ ુ_છે_તારા_દિલમાં_એ_મને_ખબર_નય, #પણ_મ ારાં_દિલમાં_તારી_યાદો_ને_તુજ_છું AR Editting 9574785936 Jay Hind

2135