#دیدار_بسیج photos & videos

3 weeks ago

‌‌ بدانید که به حول و قوّه‌ی الهی بر همه پیروز خواهید شد ‌‌ #بسیج بشدّت در معرض توطئه‌ی دشمن و #نفوذ دشمن است؛ این را فراموش نکنید. به همین دلایلی که در اهمّیّت بسیج گفتیم، دشمن همه‌ی سعی و توان خودش را میکند که علیه بسیج توطئه کند و نفوذ کند تا از درون، بسیج را دچار مشکل کند؛ و البتّه این یک حرکت عظیم، یک مبارزه و یک مقابله است؛ این را هم بدانید که به حول و قوّه‌ی الهی بر همه پیروز خواهید شد. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج

20
last month

‌‌ ‌‌غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج

510
last month

‌‌ ‌‌غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج

250
last month

🔰 از حسین فهمیده و محسن حججی تا شهدای هسته‌ای و مرحوم کاظمی آشتیانی همه بسیجی بودند 🔻 رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار بسیجیان: 🔹️ بسیج دو جلوه دارد: یک جلوه، مجاهدت در عرصه‌ی دفاع سخت است؛ عرصه‌ی دیگر، دفاع نرم است. بسیج در عرصه‌ی علم، خدمت‌رسانی، سازندگی، تبلیغات دینی و فرهنگی هم حضور دارد و باید داشته باشد. 🔹️ در بسیج از حسین فهمیده و بهنام محمدی و محسن حججی و ابراهیم هادی هستند تا شهدای هسته‌ای. فاصله‌ی اینها از لحاظ جایگاه اجتماعی چقدر است؟ اما در بسیج در کنار هم هستند. صیاد و بابایی، ارتشی بودند اما جهت حرکت[شان] بسیجی بود؛ همت، باکری، زین‌الدین و خرازی، سپاهی بودند اما منش بسیجی داشتند. اینها همه بسیجی بودند. کاظمی آشتیانی هم که سلول‌های بنیادی را برای کشور به ارمغان آورد، بسیجی بود. 🔺️ این عرصه‌ی عریض و پهناور، همه بسیجی‌اند. اینها «الگو» هستند و جوان به #الگو نیاز دارد. اینها را به‌عنوان الگو با شیوه‌های گوناگون، جلوی چشم نگه دارید. اینها را بازآفرینی کنید. ۹۸/۹/۶ 🏷 #دیدار_بسیج

90
last month

‌‌ ‌‌غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج ▫قرارگاه فضای مجازی شهرستان گراش https://chat.whatsapp.com/BK5X7eDqMz9E2LEG0tsHg2

140
last month

🔻 رهبر انقلاب در دیدار اخیر: در خود کشورهای ثروتمندِ نظام سلطه مثل آمریکا، مثل بعضی از کشورهای اروپایی که اینها کشورهای ثروتمندی‌اند، مردم از گرسنگی کنار خیابان میمیرند؛ در تابستان بی‌خانمان‌ها کنار خیابان از گرما میمیرند، در زمستان کنار خیابان از سرما میمیرند؛ بخش عمده‌ی ثروتِ این کشورها متعلّق به یک جمع بسیار محدودی است؛ بقیّه بایستی جان بکَنند که نانِ بخور و نمیر پیدا کنند و زندگی کنند؛ یک عدّه هم که توانایی ندارند و همان‌ طور که گفتیم باید درون خیابانها بنشینند و زندگی کنند؛ [بنابراین] ضدّ عدالت است. این مال کشورهای خودشان است؛ نسبت به مردم دنیا هم آنچه بتوانند، بدون محابا بی‌عدالتی انجام میدهند. 🏷 #دیدار_بسیج 💻 @khamenei_ir

50
last month

📹 نماهنگ | ایالت بی عدالت 🔻 رهبر انقلاب در دیدار اخیر: در خود کشورهای ثروتمندِ نظام سلطه مثل آمریکا، مثل بعضی از کشورهای اروپایی که اینها کشورهای ثروتمندی‌اند، مردم از گرسنگی کنار خیابان میمیرند؛ در تابستان بی‌خانمان‌ها کنار خیابان از گرما میمیرند، در زمستان کنار خیابان از سرما میمیرند؛ بخش عمده‌ی ثروتِ این کشورها متعلّق به یک جمع بسیار محدودی است؛ بقیّه بایستی جان بکَنند که نانِ بخور و نمیر پیدا کنند و زندگی کنند؛ یک عدّه هم که توانایی ندارند و همان‌ طور که گفتیم باید درون خیابانها بنشینند و زندگی کنند؛ [بنابراین] ضدّ عدالت است. این مال کشورهای خودشان است؛ نسبت به مردم دنیا هم آنچه بتوانند، بدون محابا بی‌عدالتی انجام میدهند. 🏷 #دیدار_بسیج 💻 @Khamenei_ir

40
last month

#بیانات_رهبری غالبا دلبسته ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم، برای آینده... تکیه ی بنده روی جوان ها است، میبینید که غالبا دلبسته ی جوان ها و امیدوار به جوان ها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟بنیه ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکل به خدا دارد و اعتماد به نفس دارد. درست نقطه مقابل آنچه دشمن در مورد جوان های ما میخواهد. دشمن میخواهد جوان های کشور ما بی انگیزه باشند، بی ایمان باشند، بی امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی کاره باشند، نق بزنند، کارنکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوان های کشور را این جوری میخواهند، هدف کارهایی که دارند روی جوان های ما انجام می دهند این هاست، درست نقطه مقابل آن چیزی که ما لازم داریم #دیدار_بسیج ٩٨/٩/۶ #بسیج_دانشکده_علوم_پایه کانال تلگرامی ⬇️ @KazemiAshtiani

430
last month

‌‌ 🔻 رهبر انقلاب در دیدار اخیر: در خود کشورهای ثروتمندِ نظام سلطه مثل آمریکا، مثل بعضی از کشورهای اروپایی که اینها کشورهای ثروتمندی‌اند، مردم از گرسنگی کنار خیابان میمیرند؛ در تابستان بی‌خانمان‌ها کنار خیابان از گرما میمیرند، در زمستان کنار خیابان از سرما میمیرند؛ بخش عمده‌ی ثروتِ این کشورها متعلّق به یک جمع بسیار محدودی است؛ بقیّه بایستی جان بکَنند که نانِ بخور و نمیر پیدا کنند و زندگی کنند؛ یک عدّه هم که توانایی ندارند و همان‌ طور که گفتیم باید درون خیابانها بنشینند و زندگی کنند؛ [بنابراین] ضدّ عدالت است. این مال کشورهای خودشان است؛ نسبت به مردم دنیا هم آنچه بتوانند، بدون محابا بی‌عدالتی انجام میدهند. ‌‌ 🏷 #دیدار_بسیج

14.3k624
last month

‌‌ ‌‌غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج #رهبر #رهبرانقلاب #رهبری #خامنه ‌ای

90
last month

Seyed_ali_khamenei ‬‏‪‌‌ ‌‌غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج

180
last month

‌‌ ‌‌غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج

200
last month

‌🔰 رهبر انقلاب با اشاره به حوادث اخیر: 👈 توطئه بسیار خطرناکی توسط مردم نابود شد 👈 لازم میدانم تکریم و تعظیم خود را به ملت بزرگ ایران تقدیم کنم 🔻 رهبر انقلاب، در دیدار بسیجیان: 🔹️ لازم میدانم تکریم و تعظیم عمیق خودم را به ملت بزرگ ایران به مناسبت حرکت پُرشکوهی که این چند روز انجام دادند، تقدیم کنم. حقیقتاً ملت ایران یک بار دیگر ثابت کرد که قدرتمند و باعظمت است. 🔹️ یک توطئه‌ی عمیقِ وسیعِ بسیار خطرناکی که آن‌همه پول خرج آن شده بود و زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی این حرکت را انجام دهند -حرکت تخریب، شرارت و آدمکشی که به‌واسطه‌ی قضیه‌ی بنزین فکر کردند فرصت پیدا شده و لشکر خود را وارد کردند- این حرکت به‌وسیله‌ی مردم نابود شد. 🔹️ بله؛ نیروی انتظامی، بسیج و سپاه وارد میدان شدند و در مواجهه‌ی سخت، کار و وظیفه‌ی خود را انجام دادند لکن کاری که ملت در این یک هفته‌ی قبل کردند، از هر حرکت میدانی بالاتر و مهم‌تر بود؛ حرکتی که از زنجان و تبریز شروع شد و به همه‌ی شهرهای کشور و حتی روستاها رسید و آخر هم در تهران این حرکت به این عظمت انجام گرفت. 🔺️ آن دشمن اصلی یعنی استکبار جهانی که پشت مانیتورها نشسته‌اند میفهمد که این حرکت یعنی چه. آنها تودهنی میخورند و وادار به عقب‌نشینی میشوند. ۹۸/۹/۶ 🏷 #دیدار_بسیج #جانم_فدای_رهبرم #رهبرم_سید_علی #بسیج_سرباز_رهبر

120
last month

‌‌ ‌‌غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج

630
last month

📹 ببینید | مستضعفین چه کسانی هستند؟پاسخ # رهبر انقلاب به کسانی که کلمه مستضعفین را بد معنا می‌کنند 🔺️ رهبر انقلاب: #مستضعفین را بد معنا میکنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر [معنا میکنند]، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمیداند، قرآن میگوید: وَنُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الاَرضِ وَنَجعَلَهُم اَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ الوٰرِثین؛ مستضعفین یعنی ائمّه و پیشوایان بالقوّه‌ی عالَم بشریّت؛ این معنای مستضعفین است: کسانی که وارثان زمین و همه‌ی موجودی زمین خواهند بود؛ بسیج مستضعفین این است. مستضعف یعنی آن کسی که بالقوّه صاحب وراثت عالَم است، بالقوّه خلیفةالله در زمین است،‌ بالقوّه امام و پیشوای عالَم بشریّت است. ۹۸/۹/۶ 🏷 #دیدار_بسیج

10
last month

‌‌ #رهبر_معظم_انقلاب :‌‌ غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل #ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج #جوانگرایی #جوانان #اکسیرجوانی #جوانی #انقلاب #انقلابی #انقلابیگری #آینده_نگری #ایمان #تقوا #علم #علمی #امید #امید_به_آینده #ایران #ایرانیا #ایرانی #خوزستان #خوزستانی #خوزستانیها #اندیمشک #اندیمشکی #اندیمشکیها #سعید_علیپور #اداره_تبلیغات_اسلامی_اندیمشک

1150
last month

‌‌ ‌‌غالباً دلبسته‌ی جوانها و #امیدوار به جوانها هستم برای آینده... ‌‌ تکیه‌ی‌ بنده‌ روی جوانها است؛ می‌بینید که غالباً دلبسته‌ی جوانها و امیدوار به #جوانها هستم برای آینده؛ منتها آن جوانی که میتواند پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدّن نوین اسلامی باشد کدام جوان است؟ چه ‌جور جوانی است؟ بنیه‌ی معنوی اینجا معنا پیدا میکند؛ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خِرد است، قدردان توان خویش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه‌ی مقابل آنچه دشمن در مورد جوانهای ما میخواهد؛ دشمن میخواهد جوانهای کشور ما بی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان باشند، بی‌امید باشند، اسیر شهوات باشند، تنبل باشند، بی‌کاره باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعتیاد باشند، شکننده باشند؛ جوانهای کشور را این ‌جوری میخواهند. هدف کارهایی که دارند روی جوانهای ما انجام میدهند اینها است؛ درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی که ما لازم داریم. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج

200.7k5.3k
last month

📹 ببینید | بسیج چگونه تشکیل شد؟ 🔺 نماهنگی از بیانات اخیر رهبر انقلاب در #دیدار_بسیج 💻 @Khamenei_ir

360
last month

#بسیجی _📹 ببینید | ۶ ماموریت فرمانده ۶. در عین گستردگی بایستی چابک باشید؛ نگذارید سازمان بسیج اسیر پابندهای رایجِ اداری بشود. ۹۸/۹/۶ 🏷 #دیدار_بسیج

290

Top photos & videos on #دیدار_بسیج

last month

‌‌ 🏷 #دیدار_بسیج

3.1k229
last month

‌‌ با همه‌ی ملّت دشمنند؛ علّت دشمنی‌شان با همه‌ی ملّت چیست؟ همین راه‌پیمایی‌های این چند روز علّت را مشخّص میکند؛ چون ملّت ما این‌ جوری‌ هستند: بمجرّد اینکه احساس میکنند دشمن وارد میدان شده است و مشغول فعّالیّت است، با تن خودشان می‌آیند داخل میدان و آمدند. این یک هفته حقیقتاً اوج شکوه و عظمت ملّت ایران بود؛ این موجب میشود که آنها دشمنی کنند، دشمن میشوند. هر کس هم با آنها دل خودش را و دُم خودش را گره زده باشد، با ملّت ایران همین جور احساسی را دارد. ۹۸/۹/۶ #دیدار_بسیج

17.4k471
last month

نماهنگی از بیانات رهبر انقلاب در #دیدار_بسیج

9.0k246
Oct 2018

‌‌ نماهنگ | ارمغان پیروزی بزرگ ‌‌ 🔻رهبرانقلاب: این جمعیّت صدهزار نفریِ این ورزشگاه، یادآور جمعیّت صدهزار نفری در اواخر دهه‌ی ۶۰ در همین‌جا است که برایشان صحبت کردیم و حرکت کردند رفتند در جبهه‌ها حضور پیدا کردند و پیروزی‌های بزرگی را برای کشور به ارمغان آوردند و شما جوانهای عزیز هم ان‌شاءالله در میدان علم، در میدان فعّالیّت، در میدان تحرّک اقتصادی، در میدان #کارآفرینی ، در میدان کار و تلاش فردی و جمعی، در میدان شبکه‌سازی‌های اجتماعی و فرهنگی، در میدان حرکتهای لازمِ #آتش_به_اختیار در هر جایی که احساس بشود، ان‌شاءالله پیروز و موفّق خواهید بود. ۹۷/۷/۱۲ __ 🚩جهت مشاهده ساير ويديوهای مربوط به دیدار بسيجيان با رهبر انقلاب به هشتگ زیر مراجعه کنید: #دیدار_بسیج __ #بسیج #khamenei#rahbar#khamenei_ir#supremeleader #خامنئي_دات_آي_آر #رهبر #خامنه_ای #آرامش_امت #الخامنئي #رهبری #خامنه_ای_دات_آی_آر #جوان

10.3k124
Nov 2016

@khamenei_ir رهبر انقلاب: #شکرگزاری فقط به این نیست که آدم بگوید «الهی شکر» یا سجده‌ی شکر بکند، شکرگزاری به این است که انسان به لوازم این #نعمت عمل کند؛ ملّت ایران عمل کرد. در هر میدانی که لازم بود حاضر شدند، آنجایی که فداکاری لازم بود فداکاری کردند، جان و مال و عزیزان و فرزند و آبرو و حیثیّت، همه را به میدان آوردند. نمیخواهم بگویم تک‌تک مردم ایران این کار را کردند لکن یک جمع عظیمی، یک اکثریّت قابل توجّهی این‌جوری عمل کردند، خدای متعال [هم] پاسخ داد؛ #انقلاب را برایشان حفظ کرده. امروز انقلاب از روز اوّلی که پیروز شد، قوی‌تر، پُرقدرت‌تر و برای آینده قادر بر برنامه‌ریزی بیشتر است.۹۵/٩/٣ __ 🚩جهت مشاهده ساير ويديوهای مربوط به دیدار بسيجيان با رهبر انقلاب به هشتگ زیر مراجعه کنید: #دیدار_بسیج __ 📥هم اكنون؛ دسترسی به نسخه كامل ويديو از طريق كانال تلگرام KHAMENEI.IR: https://telegram.me/khamenei_ir (آدرس به صورت لينک در قسمت توضیحات صفحه @khamenei_ir قرار دارد ) __ #هفته_بسیج #بسیج #khamenei#rahbar#khamenei_ir#supremeleader #خامنئي_دات_آي_آر #رهبر #خامنه_ای #آرامش_امت #الخامنئي #رهبری #خامنه_ای_دات_آی_آر

12.1k155
Oct 2018

‌‌‌ ورزشگاه یکصدهزار نفری آزادی تهران؛ لحظاتی پیش از آغاز سخنرانی، بسیجیان جهادگر اینگونه از رهبر انقلاب استقبال کردند. ۹۷/۷/۱۲ __ 🚩جهت مشاهده ساير ويديوهای مربوط به دیدار بسيجيان با رهبر انقلاب به هشتگ زیر مراجعه کنید: #دیدار_بسیج __ #بسیج #khamenei#rahbar#khamenei_ir#supremeleader #خامنئي_دات_آي_آر #رهبر #خامنه_ای #آرامش_امت #الخامنئي #رهبری #خامنه_ای_دات_آی_آر #جوان

10.0k218
Oct 2018

‌‌ رهبرانقلاب: بعضی اینها را درک نمیکنند، نقش #جوانها را در آیند‌ه‌ی کشور بلکه در حال حاضرِ کشور، درست مورد توجّه قرار نمیدهند. بعضی‌ها حتّی سعی میکنند وانمود کنند که جوانها مشکل کشورند یا حتّی کاری بکنند که جوانها را تبدیل کنند به مشکل کشور؛ بنده بعکس معتقدم جوانها راه حلّ مشکلند، نه مشکل. ۹۷/۷/۱۲ __ 🚩جهت مشاهده ساير ويديوهای مربوط به دیدار بسيجيان با رهبر انقلاب به هشتگ زیر مراجعه کنید: #دیدار_بسیج __ #بسیج #khamenei#rahbar#khamenei_ir#supremeleader #خامنئي_دات_آي_آر #رهبر #خامنه_ای #آرامش_امت #الخامنئي #رهبری #خامنه_ای_دات_آی_آر #جوان

6.7k57
Oct 2018

‌‌ شتر در خواب بیند پنبه‌دانه... ۹۷/۷/۱۲ __ 🚩جهت مشاهده ساير ويديوهای مربوط به دیدار بسيجيان با رهبر انقلاب به هشتگ زیر مراجعه کنید: #دیدار_بسیج __ #بسیج #khamenei#rahbar#khamenei_ir#supremeleader #خامنئي_دات_آي_آر #رهبر #خامنه_ای #آرامش_امت #الخامنئي #رهبری #خامنه_ای_دات_آی_آر #جوان

14.5k439